werkgroep Themabijeenkomsten

In 2017 is een nieuwe training ontwikkeld gericht op het opzetten van een Meldpunt NaoberzorgPunt. Voor deze training zijn lesbrieven en een waaier (procesondersteunend) ontwikkeld. Ook is er een evaluatieverslag in een prachtig boek vormgegeven en te koop bij de vereniging NaoberzorgPunt. In dit boekwerk staat de werkwijze, succesverhalen en praktijkverhalen uit de pilot beschreven. Verhalen uit de werkplaats die speciaal voor het Meldpunt is opgericht en nog steeds actief is in het dorp, voor en door Naobers.

Werkgroep Themabijeenkomsten is verantwoordelijk voor de themabijeenkomsten van de vrijwilligers en de inspiratiebijeenkomsten voor mensen die geinteresseerd zijn het werken volgens het Naoberzorg-concept.

Inmiddels zijn er een aantal inspirerende dagen georganiseerd voor zowel vrijwilligers als professionals die zich willen verdiepen in de leerervaringen van onderop werken,door en voor burgers in een dorp of wijk.