Welkom.

NaoberzorgPunt Roggel

Van, Voor en Door de burgers van Roggel dat is Naoberzorgpunt

Leefbaarheid van Roggel en gezondheid is een groot goed. Betrokken burgers hebben in 2009 het initiatief genomen om een vrijwilligersorganisatie op te zetten met als doel meer samenkracht en burgerschap te realiseren in Roggel.  Uitgangspunt is het stimuleren van ontmoetingen en het creeren van ontmoetingsplekken in het dorp.

Naoberzorg is een netwerkorganisatie die zich vooral inspant om de samenwerking met de eerstelijnszorg te verbeteren en een brug te slaan tussen vrijwilligerszorg en de eerstelijnszorg. Samen werken aan preventie, want voorkomen is nog altijd beter dan genezen. 

Nieuws

Informatieavond 'Als lenen moet', wat kan een Kredietbank dan betekenen?

Op 19 november a.s. organiseert vereniging NaoberzorgPunt Roggel een informatieve avond over schulden, lenen en alles wat hierbij komt kijken. De directeur van de Kredietbank vertel ons dan over een wereld, waar wij geen weet van hebben.

Teambuilding

Voor alle leden van Naoberzorgpunt Roggel, er komt iets leuks aan. En wel op een maandag, als de datums bekend zijn zullen die zo spoedig mogelijk volgen.Twee maandagen, 1 in het voorjaar, 1 in het najaar.

Gezellig samen zijn vrijwilligers

Op zaterdag 15 december hebben alle vrijwilligers van Naoberzorgpunt een gezellig samen zijn gehad bij Mico sport, dit als dank voor al het werk wat verricht is afgelopen jaar.

Roggelse Sociale Kaart

Er komt een Roggelse Sociale Kaart!

Naoberzorgpunt Roggel in samenwerking met een aantal vrijwilligersorganisaties in het dorp werkt aan een informatiekaart voor alle inwoners !


Kwart minder verwijzingen

Een kwart minder verwijzingen naar het ziekenhuis. Dat is het spectaculaire resultaat van de nieuwe manier van werken van de huisartsenpost in Afferden. De huisartsen nemen meer tijd voor een consult, en vragen nadrukkelijk naar het sociale leven van de patiënt.

Pagina's

U kunt op onze website allerlei informatie vinden over de vereniging Naoberzorgpunt.
Wij hopen dat onze website u inspireert om met ons mee te doen, goed voorbeeld doet volgen….

Uw ideeen en suggesties zijn dan ook van harte welkom!!

Samen ga je nog altijd sneller!

Want wie goed doet, goed ontmoet!