ALV 2021

datum: 
zondag, 14 november, 2021
Tijdstip: 
2021 - 13:00
Lokatie: 
Kruissingel 2
Adres: 
Kloeasterhoaf

   Algemene Ledenvergadering NZP 2021

                              Wanneer?  - 14 November 2021

          Waar? -  inloopcafe bie Kloeasterhaof (ingang achterom)

             Voor wie? – Leden en vrienden van NaoberzorgPunt

                Hoe laat? 13 uur tot 15.30 uur (officiële gedeelte)

               (vanaf 11.00 uur aansluitend aan Kom-op-de-soep!)

Belangrijk !!!

Denk eraan dat U de QR-code bij U hebt

 

Agenda                                             

 • Ontvangst en welkom en opening van de Algemene Ledenvergadering 2021
 • Terugblik  - ‘waat hubbe we allemool weer gedoon?
  •  Opening Algemene Ledenvergadering
  • Jaarverslag 2020 wordt ter vergadering besproken en vastgesteld.
 • NaoberzorgPunt in de Coronatijd. - Presentatie uit de werkgroepenAfbeeldingspictogram
 • Vrijwilliger van het jaar 2020 - 2021
 • Vooruitblik naar de toekomst. - Wat speelt er in de toekomst
 • Financieel jaarverslag 2020 - 2021 en begroting 2022
 • Verslag kascommissie en benoemen kascommissie 2022
 • Herverkiezing zittend bestuurslid en presentatie nieuwe bestuursleden.
 • Overdracht voorzittershamer en installatie nieuw bestuur / vertrouwenspersoon.
 • Sluiting officieel deel van de ALV en gezellig samenzijn - VIEREN

                                   nb: wilt u worden opgehaald? Laat het ons weten!
                                                   VAN HARTE WELKOM !!Afbeeldingspictogram

  iedereen die Naoberzorgpunt een warm hart toedraagt.

  Namens het bestuur en Team NaoberzorgPunt Roggel

Fijn dat u aan de contributeie (€ 5,--) voor 2022 denkt.

NZP banknummer NL34 RBRB 0845 1448 04

Een vrijwillige bijdrage of sposoring wordt altijd op prijs gesteld