Werkgroep Meldpunt Naoberzorg Roggel

 

Het Meldpunt Naoberzorg gaat ook na de proef periode verder. 


folder huisartsen en positieve gezondheid plaatsen

 


 

Met ingang van januari 2016 is in opdracht van de vereniging NaoberzorgPunt Roggel een nieuwe pilot gestart. Deze pilot is erop gericht om in Roggel een alternatief sociaal 'wijkteam' op te zetten, door, voor en met de Roggelse mensen. De pilot is voor de vereniging NaoberzorgPunt van groot belang, omdat met deze pilot wordt namelijk koers gezet op het belangrijkste doel van de vereniging: de verbinding en samenwerking met de eerstelijnszorg in Roggel. NaoberzorgPunt als vrijwilligersorganisatie wil graag samenwerken om niet medische vragen van de mensen in het dorp, op een andere en creatieve manier op te pakken.  Aandacht, luisteren, wandelen, delen en doen, zijn bij uitstek zaken waar we goed in zijn en waar mensen behoefte aan hebben.

Voor deze pilot is een werkplaats ingericht waarin het Algemeen Maatschappelijk werk en 11 vrijwilligers van NZP zitting hebben. Uiteraard is de samenwerking met de  eerste lijnszorg van groot belang. Verder werken we samen met de wijkverpleegkundig, vrijwillige dementiezorg, POHH GGZ en Ouderenzorg van de huisartsen, fysiotherapeuten, Sportcentra, zorg en welzijnsaanbieders, Care+, diaconie, gemeente/WMo-loket, bemoeizorg, GGZ etc. zijn in dit project betrokken. 

Eind 2017 is de pilot met veel succes afgerond en heeft de werkgroep besloten om verder te werken aan de doorontwikkeling van het Meldpunt Naoberzorg Roggel. De gemeente Leudal en Horst aan de Maas zijn geineresseerd in mogelijke uitrol van deze pilot. Echter, om een Meldpunt te kunnen opzetten is eerst een basis netwerkorganisatie in het dorp of de wijk nodig. Zonder lokale netwerkorganisatie, kun je geen Meldpunt Naoberzorg opzetten!

Klik hier voor de eindevaluatie

 

Resultaten en prakijktijkverhalen uit deze pilot staan beschreven in een prachtig boekwerk, geschreven door Hilde Glessner en Karin van der Plas. Dit boekwerk kunt u bestellen via het contactformulier of per mail info@naoberzorgpunt.nl (kosten -25 euro).

Voor meer informatie, neem contact op met het bestuur.