Bestuur

Het bestuur vergadert een keer per kwartaal.  Verslagen van de bestuursvergaderingen liggen ter inzage bij de secretaris.  

                                                               

Het bestuur bestaat sinds 2014 uit (van links naar rechts) Miep Linssen, secretaris, Dieter Dahlmann, penningmeester, Karin van der Plas, voorzitter.

Het bestuur van de vereniging NaoberzorgPunt Roggel stelt het erg op prijs als u ideeen en suggeties aandraagt. Met andere woorden, we staan open voor iedereen die NaoberzorgPunt een warm hart toe draagt en op eigen wijze een bijdrage wil leveren om de gestelde doelen te behalen. Zie ook onze missie en visie! De vereniging telt inmiddels al 101 leden! En daar we zijn erg trots op onze vaste kern van 30 vrijwilligers!!!