Bestuur

Het bestuur vergadert een keer per kwartaal.  Verslagen van de bestuursvergaderingen liggen ter inzage bij de secretaris.                                                              

Het bestuur is samengesteld uit:

Voorzitter Huub van Bogget
Secretaris Miep Linssen
Penningmeester Dieter Dahlmann
Lid Nellie Doorman
Lid Riny Schreurs

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur van de vereniging NaoberzorgPunt Roggel stelt het erg op prijs als u ideeën en suggeties aandraagt.

Met andere woorden, we staan open voor iedereen die NaoberzorgPunt een warm hart toe draagt en op eigen wijze een bijdrage wil leveren om de gestelde doelen te behalen.

Zie ook onze missie en visie. De vereniging telt inmiddels meer dan 100 leden, daar we zijn erg trots op! Onze vaste kern bestaat uit ruim 30 vrijwilligers!