Missie en Visie

Missie

Naoberzorg wil een gemeenschap stimuleren waar mensen (weer) belangeloos voor elkaar willen zorgen. Als jezelf je eigen kracht kent en ook je kwetsbaarheid durft neer te zetten, weet je ook wat je nodig hebt om gelukkig te kunnen leven. NaoberzorgPunt is een lokale netwerkorganisatie met een bijzondere opdracht door middels ontmoeting, verbindingen te realiseren. De bijzondere opdracht zit in de verbinding met de eerstelijnszorg en het sociaal wijkteam. In verbinding met anderen creëer je een wereld waarin iedereen een eigen plek kan hebben en mee kan doen; Samen-Kracht. Centrale vraag is: Hoe kan ik verantwoordelijkheid nemen voor mijn eigen leven, gezondheid en handelen?  Omstandigheden kun je niet altijd kiezen, maar hoe je ermee omgaat wél. Als je goed met jezelf omgaat, kan je goed voor een ander zorgen.Wie goed doet, goed ontmoet!

Visie

Naoberzorg gaat over kwaliteit van leven en zingeving, met de burger als opdrachtgever.  Mensen zijn onbetwist eigenaar van hun eigen leven. Hij/zij kent zijn leefwereld als geen ander en weet wat nodig is om zinvol en gezond te leven.  Het uitgangspunt is dat de mens in kwestie zich bewust is en zijn eigen verantwoording wil nemen over gebeurtenissen in het leven. Levensthema’s die zich aandienen kunnen behoorlijk lastig zijn en leiden vaak  naar een behoefte of vraag, vragen die meestal niet-medisch zijn. Bewustzijn gaat over de bereidheid om zichzelf te helpen,  en als het nodig is met ondersteuning. Deze ondersteuning biedt Naoberzorg als netwerkorganisatie, voor, door en met elkaar.

Maak ook kennis met ons bestuur.


Button Naoberzorg is er ook voor jou!