ALV Noaberzorgpunt 2022

  U i t n o d i g i n g

 

     Algemene Ledenvergadering NZP 2022

     Wanneer?  - 6 Maart 2022

       Waar? - Bie Briels (grote zaal - ingang zijkant)

              Voor wie? -  Leden en vrienden van NaoberzorgPunt

            Hoe laat? - 13 uur tot 15.30 uur (officiële gedeelte)

                          (vanaf 11.00 uur Kom-op-de-soep...als voorafje)

 

Agenda                                             

 • Ontvangst & welkom - opening Algemene Ledenvergadering 2022
 • Terugblik ‘waat hubbe we allemool gedoon?
 • Jaarverslagen 2020 -2021 wordt ter vergadering vastgesteld.
 • Presentatie en terugblik op de afgelopen 12 jaar!!
 • Presentatie uit de werkgroepen
 • Vrijwilliger van het jaar 2021
 • Vooruitblik – wat speelt er in de toekomst?
 • Financiële jaarverslag 2021 en begroting 2022
 • Verslag kascommissie en benoemen kascommissie 2022
 • Herverkiezing zittend bestuurslid en presentatie nieuwe bestuursleden
 • Overdracht voorzittershamer en installatie nieuwe bestuur
 • Sluiting officiële deel ALV en gezellig samenzijn – VIEREN!

                  

In verband met de organisatie is het prettig als u zich van tevoren opgeeft, dat kan via info@naoberzorgpunt.nlof bel naar 0620746463 (ook als u opgehaald wilt worden).

 

Bestuur en coördinatieteam NaoberzorgPunt Roggel

                                                                                 

Fijn als u aan uw contributie voor 2022 denkt. NZP-banknummer - NL34RBRB0845144804 –

Een vrijwillige bijdrage of sponsoring wordt altijd op prijs gesteld.