Betekenis Naoberzorgpunt

Wat betekent NaoberzorgPunt?

Naoberzorg betekent: Zorgen voor elkaar, door elkaars talenten te benutten. De Punt staat voor het dorps-breednetwerk en het vangnet!

Het motto van NaoberzorgPunt is: gewoon sámen DOEN! Simpel, herkenbaar en voor iedereen. Omdat iedereen ertoe doet en meedoet. Wie goed doet, goed ontmoet. We werken samen in de buurt, voeren onze eigen regie, hebben voldoende zeggenschap en een eigen netwerk. De kracht van de wijk zit in de mensen die er wonen.

Naoberzorgpunt maakt het mogelijk om –met bescheiden middelen- verlangens en behoeften van burgers in Roggel te realiseren. Centraal in de gedachte staan ontmoetingspunten. Plekken dicht bij huis waar mensen elkaar ontmoeten, waar ze gezien en gehoord worden, waar ze terecht kunnen met vragen over hun dagelijks leven. Deze zogeheten naoberzorgpunten zijn overal in het dorp of de wijk te vinden. Bij het gezondheidscentrum, in het gemeenschapshuis, bij de school, bij de kruidenier, in de bibliotheek of het club-honk. Of bij een betrokken burger aan de keukentafel. Deze naobers hebben misschien niet meteen alle antwoorden, maar ze weten wel waar die te krijgen zijn.

yesDe Naoberzorgpunten zijn te herkennen aan een schildje bij de voordeur met het logo van NaoberzorgPunt Roggel. Inmiddels zijn er al 10 NZP schildjes in het dorp zichtbaar. Deze schildjes hangen bij bewoners, huisartsen, het Jozefhuis, de kerk, de basisschool en natuurlijk het inloopcafe, naast cafe Bie Briels.

Een mooie metafoor is de dorpspomp, dat was vroeger dé ontmoetingsplek in het dorp.
NaoberzorgPunt wil zo’n plekken in het dorp creëren, waar mensen naar elkaars verhalen willen luisteren en betekenis willen geven aan de samenleving door iets voor een ander te doen. Er is een podium voor talenten en mensen kunnen hun ervaring inzetten om anderen blij te maken. Want mensen worden blij als ze iets voor een ander kunnen betekenen. Het welzijn van jezelf is afhankelijk van het welzijn van de ander.

heartDe relatie met de eerstelijnszorg is belangrijk, omdat Naoberzorg een brugfunctie wil vervullen tussen de eerstelijnszorg en de nuldelijnszorg (vrijwilligerszorg).Hierdoor willen we de druk op de eerstelijnszorg verminderen een hogere doelstelling, die veel geduld, lef en visie vergt. NaoberzorgPunt staat op dit punt voor resultaten op de lange termijn. In dit kader heeft de vereniging in 2015-2017 met veel succes een pilot afgerond. Zie resultaten onder knop Meldpunt Naoberzorg.

 

bijlage: