Welkom.

NaoberzorgPunt Roggel

Van, Voor en Door de burgers van Roggel dat is Naoberzorgpunt

Leefbaarheid van Roggel en gezondheid is een groot goed. Betrokken burgers hebben in 2009 het initiatief genomen om een vrijwilligersorganisatie op te zetten met als doel meer samenkracht en burgerschap te realiseren in Roggel.  Uitgangspunt is het stimuleren van ontmoetingen en het creeren van ontmoetingsplekken in het dorp.

Naoberzorg is een netwerkorganisatie die zich vooral inspant om de samenwerking met de eerstelijnszorg te verbeteren en een brug te slaan tussen vrijwilligerszorg en de eerstelijnszorg. Samen werken aan preventie, want voorkomen is nog altijd beter dan genezen. 

Nieuws

Inloopcafe NaoberzorgPunt gaat weer open!!!

Persbericht

Het inloopcafe NaoberzorgPunt Roggel gaat weer open!

Met ingang van 1 juni as. worden de maatregelen ivm de Coronacrises versoepeld.

Informatieavond 'Als lenen moet', wat kan een Kredietbank dan betekenen?

Op 19 november a.s. organiseert vereniging NaoberzorgPunt Roggel een informatieve avond over schulden, lenen en alles wat hierbij komt kijken. De directeur van de Kredietbank vertel ons dan over een wereld, waar wij geen weet van hebben.

Teambuilding

Voor alle leden van Naoberzorgpunt Roggel, er komt iets leuks aan. En wel op een maandag, als de datums bekend zijn zullen die zo spoedig mogelijk volgen.Twee maandagen, 1 in het voorjaar, 1 in het najaar.

Gezellig samen zijn vrijwilligers

Op zaterdag 15 december hebben alle vrijwilligers van Naoberzorgpunt een gezellig samen zijn gehad bij Mico sport, dit als dank voor al het werk wat verricht is afgelopen jaar.

Roggelse Sociale Kaart

Er komt een Roggelse Sociale Kaart!

Naoberzorgpunt Roggel in samenwerking met een aantal vrijwilligersorganisaties in het dorp werkt aan een informatiekaart voor alle inwoners !

Pagina's

U kunt op onze website allerlei informatie vinden over de vereniging Naoberzorgpunt.
Wij hopen dat onze website u inspireert om met ons mee te doen, goed voorbeeld doet volgen….

Uw ideeen en suggesties zijn dan ook van harte welkom!!

Samen ga je nog altijd sneller!

Want wie goed doet, goed ontmoet!

 

                                      _______________________________________________________________________________________________________________

Persbericht

Het inloopcafe NaoberzorgPunt Roggel gaat weer open!

Met ingang van 1 juni as. worden de maatregelen ivm de Coronacrises versoepeld.

Dit betekent voor NaoberzorgPunt Roggel dat we met in achtneming van een aantal aanpassingen het inloopcafe weer willen openstellen voor onze vaste gasten. De maatregel ‘ toegestaan tot maximaal 30 personen -inclusief de vrijwilligers – kunnen we in ons huidige inloopcafe niet garanderen. Daarom wijken we uit naar de ontmoetingsruimte in Kloasterhoaf, aan de Kruissingel 2 (ingang achterom).

Let op: de openingstijden veranderen hierdoor ook. In plaats van woensdagochtend, zijn we open vanaf woensdagmiddag (m.i.v. 3 Juni) van 13.30 – 16.00 uur en (in plaats van donderdagmiddag) gaan we naar de donderdagochtend (m.i.v. 4 Juni) van 10.00 – 12.00 uur.

Mocht u naar het inloopcafe willen komen, laat het ons op tijd weten. Kunt u op eigen gelegenheid komen, prima. Maar wij mogen niet meer dan 1 persoon in de auto vervoeren, dus het verzoek aan de familie is om vader of moeder zelf naar het inloopcafe te brengen. U kunt voor vragen of suggesties altijd bellen met 0620746463. Of een berichtje sturen naar info@naoberzorgpunt.nl

Verder willen we op zondag 7 juni a.s. ook weer starten met onze zondagactiviteit Kom-op-de-soep-en-in-beweging’. Deelnemers van deze activiteit kunnen dan ook bij Kloasterhof terecht voor een praatje, leuke beweegles en een heerlijke kop soep. De tijden zijn hetzelfde namelijk van 11.00 uur tot 14.00 uur. Ook voor deelname aan deze activiteit graag even een belletje of berichtje, zodat we weten hoeveel soep we moeten koken! Ook hierbij geldt dat het lastig is om mensen te halen en brengen, maar het kan wel. Ook dat lossen we samen op.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en weten we zeker dat we hiermee een aantal Roggelse mensen blij maken. Want een praatje, luisterende oor, gewoon persoonlijke aandacht en gezelligheid is altijd belangrijk, zeker in deze tijd.

Het bestuur van NaoberzorgPunt Roggel wenst iedereen veel gezondheid en mooie ont-moetingen toe. Graag tot ziens in Kloasterhof!

 

Voor meer informatie over de maatregelen volgens het RIVM:

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel