ALV

datum: 
zondag, 2 februari, 2020
Tijdstip: 
2020 - 11:00
Lokatie: 
Huiskamer Kloosterhof
Adres: 
Kruissingel 2 Roggel
Email: 
info@naoberzorgpunt.nl

Uitnodiging

6e Algemene Ledenvergadering Vereniging NaoberzorgPunt Roggel 

Datum:                zondag 2 februari 2020

Tijd:                       11.00 - 15.30 uur

Locatie:                 Huiskamer Kloosterhof, Kruissingel 2 (achteringang!!!)  Roggel

 Vanaf 11.00 uur gaan we eerst gezellig samen 'soepen en bewegen'!

Start formele deel ALV vanaf 13.00 uur:

Agenda                                               

  • Welkom, formele opening ALV en mededelingen
  • Terugblik 2019 - ‘ waat hubbe we allemool weer gedoon?’
  • Presentaties uit de werkgroepen
  • Vasstellen jaarverslag
  • Goede voornemens 2020 oftewel; ‘waat gaon we doon?'
  • Financieel jaarverslag 2019 en verslag van de kascommissie
  • Kascommissie benoemen 2020
  • Wat verder ter tafel komt
  • Sluiting officiële deel ALV en gezellig samenzijn!

                       Van Harte Welkom!!!!

Namens het bestuur en Team NaoberzorgPunt Roggel

P.S: Denkt u s.v.p aan uw contributie voor 2020? Ons banknr= NL34RBRB0845144804 - DANK U!

Jaarverslagen van de vorige jaren, kunt u teruglezen onder het kopje 'Wie zijn wij? /Organisatie/ALV en jaarboeken'