ALV

datum: 
zondag, 7 januari, 2018
Tijdstip: 
2018 - 12:00
Lokatie: 
Inloophuis zaal Bie Briels
Adres: 
Kerkstraat 4, Roggel
Email: 
info@naoberzorgpunt.nl

Uitnodiging

3e Algemene Ledenvergadering Vereniging NaoberzorgPunt Roggel (lustrum 5 jarig bestaan vereniging NZP !!!)

Datum:                zondag  7 januari 2018

Tijd:                       13.00 - 16.30 uur

Locatie:                 Caf Bie Briels, Kerkstraat 4 Roggel

 

Agenda                                               

  • Welkom, formele opening ALV en mededelingen
  • Terugblik 2017 - ‘ waat hubbe we allemool weer gedoon?’
  • Goede voornemens 2018 oftewel; ‘waat gaon we doon??’
  • Herbenoeming bestuursleden, 2e periode 2018-2021
  • Financieel jaarverslag 2017/kascommissie benoemen 2018
  • Sluiting officiële deel ALV en gezellig samenzijn!

                       Van Harte Welkom!!!!

Namens het bestuur en Team NaoberzorgPunt Roggel

Denkt u s.v.p aan uw contributie voor 2018? Ons banknr= NL34RBRB0845144804 - DANK U!

Het jaarverslag kunt u teruglezen onder het kopje Wie zijn wij? /Organisatie/ALV en jaarboeken